Do odvolání možné nakupovat pouze cibulákové výrobky close

Historie

Déle než celé tisíciletí se Číně podařilo udržet pro sebe tajemství porcelánu. Teprve v roce 1709, po letech zkoumání a pokusů se Johannu Friedrichovi Böttgerovi podařilo toto umění zpřístupnit v Evropě. Rozšíření tohoto významného objevu na sebe nedalo dlouho čekat. Roku 1710 byla založena manufaktura v Míšni, již v roce 1719 tajemství výroby porcelánu získává Vídeň. Z Vídně se tato znalost šíří po celé Evropě – do Benátek r. 1720, do Höchstu r. 1750, do Štrasburku r. 1751, do Berlína r. 1753.

V devadesátých letech 18. století výroba porcelánu dobývá zásluhou odborníků z duryňských porcelánek i západní Čechy a v roce 1794 je v Klášterci vyroben první český porcelán. V oblasti výskytu kvalitních ložisek kaolínu na Karlovarsku začíná prudký rozmach výroby porcelánu. Výroba keramiky se začíná probouzet i v další oblasti – na Teplicku. I zde existují dobré předpoklady – nacházejí se tu ložiska uhlí jako zdroje energie a jemných kameninových jílů. Výstavbou ústecko – mostecké dráhy je značně usnadněna doprava surovin i výrobků. Rozvoj keramické výroby na Teplicku je mohutný. Jestliže zde v 60. letech 19 století existují tři továrny, o deset let později je jich již osm, v osmdesátých letech dvanáct, na konci století dvacet a v r. 1905 téměř třicet.

Mezi prvními je založena - v r. 1853 – továrna v Duchcově.Po prvních nesmělých krůčcích , kdy jsou vyráběny keramické předměty užitkového charakteru ze surovin těžených v nejbližším okolí,kupuje továrnu zkušený modelář Eduard Eichler a zakládá r. 1860 firmu E. Eichler Thonwaren – Fabrik. R. 1862 přikupuje malou továrničku v Šeltech u České Lípy. Manufaktura zažívá mohutný rozkvět, produkuje především terakotu, fajáns a majoliku v kodaňském, sevřeském a worcesterském žánru. R. 1878 získává Eichlerova firma Stříbrnou medaili na výstavě v Paříži.

Na přelomu 19. a 20. století dochází k několika významným změnám. Továrna posiluje svůj kapitál přechodem ze soukromého vlastnictví Eduarda Eichlera na formu akciové společnosti a je r. 1898 přejmenována na Duxer Porzellan – Manufaktur, A - G. se sídlem v Berlíně. Nově vzniklá společnost kupuje porcelánku v Blankenhaimu u Weimaru a ruší továrnu v Šeltech.

V manufaktuře se v této době začíná vyrábět, vedle tradiční produkce, i  porcelán. Z r. 1900 je doloženo používání tradičního způsobu značení – z  růžové hmoty vyrobené trojúhelníkové značky s nápisem ROYAL DUX BOHEMIA a žaludem. Tento způsob značení je používán dodnes. Všechny používané značky naleznete zde.

Nastupuje období secese. I zásluhou vedoucího modeléra manufaktury Aloise Hampela patří toto období mezi nejúspěšnější v historii a některé tehdy zaváděné tvary jsou vyráběny dodnes. Továrna získává r. 1904 cenu Grand Prix na světové výstavě v St. Louis, v r. 1906 stříbrnou medaili na výstavě v Miláně a zlatou výstavní medaili v Liberci. Zaměstnává 500 dělníků, provoz sestává z pěti kulatých a sedmnácti muflových pecí, má vlastní parní provoz a elektrárnu. V Berlíně, Hamburgu, Vídni, Londýně, Amsterodamu, Bolgni, Paříži, Stockholmu a Madridu má továrna vlastní vzorkové sklady a zástupce. Vyráběné zboží je určeno především pro export, manufaktura má obchodní spojení s celou Evropou včetně Ruska i se Severní Amerikou. Toto úspěšné období přerušuje válka. Vzhledem k charakteru vyráběné produkce se nedaří zachovat předválečnou úroveň výroby. Pro značné finanční potíže je v r. 1918 prodána továrna v Blankenhaimu.

Ani v meziválečném období se manufaktura nedokázala vrátit na úroveň srovnatelnou s obdobím z počátku století. Obchodní spojení byla válkou zpřetrhána a nepodařilo se je obnovit. Chybí finanční prostředky pro potřebný výtvarný vývoj. Po vypuknutí hospodářské krize továrna stagnuje ve svém dalším rozvoji, problematické je i zachování dosažené úrovně. Přes všechny uvedené potíže si manufaktura zachovává charakter produkce – dále vyrábí figurální a ozdobný porcelán na základě vytvořených a osvědčených tvarů.

Po druhé světové válce byla většina zaměstnanců německé národnosti odsunuta. Stav pracovníků byl doplňován dosídlenci z vnitrozemí, pozitivní roli sehrála výchova vlastních učňů a obnovení výuky na Státní odborné škole keramické v Teplicích.

Velkou pomocí pro zachování obrovské šíře vyráběného sortimentu a  jeho další rozvoj byla spolupráce s Vysokou školou umělecko průmyslovou v  Praze.

Duchcovská manufaktura začíná od poloviny 50. let opět získávat ztracenou pozici na zahraničních trzích. Nemalou měrou k tomu přispívá i  úspěch kolekce Jaroslava Ježka určené pro světovou výstavu EXPO ´58 v Bruselu. Výrobní kolekce je dále rozšiřována jednak o tradiční realistické figurální motivy, jednak o výrobky charakteristické hladkými stylizovanými tvary v moderním duchu jak u figurálního, tak u  ozdobného porcelánu.

Rozmanitost a pestrost současného výrobního programu zaručuje, že bude uspokojen každý náročný zákazník. Současnost duchcovské manufaktury charakterizuje maximální úsilí o uspokojení všech zákazníků při udržení vysoké výtvarné, estetické a technologické úrovně vyráběné produkce. V  souladu s těmito skutečnostmi je vydáván katalog figurálního a ozdobného porcelánu známého u nás i ve světě pod značkou ROYAL DUX BOHEMIA.

V roce 1992 byla Duchcovská manufaktura přejmenována na Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia a.s. a stala se tak opět samostatnou akciovou společností až do roku 1997, kdy se v rámci kapitálového propojení stala členem skupiny Český Porcelán.

Usnesením řádných valných hromad Porcelánové manufaktury Royal Dux Bohemia, a.s. a  Českého porcelánu, a.s. z roku 2009 byl realizován projekt rozdělení společnosti Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia, a.s. odštěpením sloučením se společností Český porcelán, a.s. v důsledku čehož vzniká závod Royal Dux Českého porcelánu a.s. se sídlem v Duchcově, Sadová 1414 a Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia později jako samostatná akciová společnost zaniká.

Proč vybrat nás

Jsme pokračovatelem tradice, jejíž kořeny sahají až do roku 1853.
 

Český výrobce

Ručně vyráběný, figurální
a ozdobný porcelán.

Nezávadné produkty

Zdravotně i ekologicky
nezávadné produkty.

Rozmanitost a pestrost

Maximální úsilí o uspokojení
všech zákazníků.

Náš tým

Kdo se vám bude věnovat.
 

Bc. Pavlína Zauperová
prodej, výroba