• 12.04.2022

Vážení obchodní přátelé,

Současný prudký nárůst cen energií, surovin a obalových materiálů, a to především zemního plynu, způsobuje společnosti Český porcelán a. s. Dubía závodu Royal Dux značné finanční problémy, které bohužel není možné vyřešit pouze vnitřními úsporami. Zemní plyn je přitom pro technologii výroby porcelánu naprosto nenahraditelný a proto jsme poprvé po téměř 160 letech existence firmy nuceni přikročit k zavedení tzv. energetického příplatku, který nám pomůže alespoň částečně kompenzovat prudké zvýšení cen od našich externích dodavatelů energií a také surovin.

Jedná se pouze o dočasné řešení složité situace, které uplatníme na dodávky realizované od 1. května 2022 a to jednotně pro veškeré výrobky naší společnosti. Energetický příplatek ve výši 7.50 Kč/ 1 kg porcelánu bude součástí každé faktury. Energetický příplatek bude zrušen, jakmile se cena zemního plynu stabilizuje na obvyklé úrovni.

Věřím, že toto dočasné, ale bohužel nezbytné opatření chápete a že to negativně neovlivní naše vzájemné obchodní vztahy.

S přáním příjemného dne Royal Dux Bohemia.